Zarząd MSRS

Zarząd Małopolskiej Sieci Rad Seniorów "Działamy Wspólnie"

Zarząd Sieci składa się z przedstawicieli członków zwyczajnych i kandydujących Sieci. Jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków Sieci na kadencję trwającą 3 lata. Zarząd MSRS liczy 3-5 osób.


Kadencja 2019-2022

  • Eleonora Bujacz-Kusińska - Przewodnicząca Zarządu MSRS
  • Krystyna Chmielińska - Z-ca Przewodniczącego MSRS
  • Zenona Klapa - Sekretarz
  • Janusz Jagła - Członek Zarządu
  • Zofia Kupiec-Czaplak - Członek Zarządu

Kontakt: zarzad.msrs@mila.org.pl

Kadencja 2017-2019

  • Eleonora Bujacz-Kusińska - Przewodnicząca Zarządu MSRS
  • Krystyna Chmielińska - Z-ca Przewodniczącego MSRS
  • Zenona Klapa - Sekretarz
  • Zofia Kupiec-Czaplak - Członek Zarządu

Partnerzy: